Contacte i localització MATERA
Tens algun dubte?
Posa't en contacte


Nom i cognoms E-mail Telèfon Comentaris
Accepto condicions
Condicions
Tot el que fa referència a la forma de pagament, condicions de reserva i el que concerneix als nostres serveis, està descrit en aquest document. Si us plau, llegeixi-les atentament ja que responen moltes de les seves preguntes.
 1. Acceptant aquestes Condicions a través d’aquest servei on-line, suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions i se les incorpora automàticament com un contracte amb Athenou, sense necessitat de recollir-les novament per escrit. Així mateix aquestes condicions afecten només als usuaris i consumidors d’Athenou.
 2. Reserves
Per a confirmar una reserva es cobrarà al client un dipòsit del 25 % (no retornable) de l’import total de l’estada. Aquest pagament es farà mitjançant targeta de crèdit.
En ofertes especials o dates concretes es pot sol·licitar el pagament del 100% de l’import total de l’estada com a reserva.
La reserva serà confirmada un cop Athenou hagi rebut aquest dipòsit.
 1. Cacel·lació i modificació
 2. En cas de cancel·lació o modificació de reserva fins 15 días abans de la data d’arribada, es cobrarà el 25% del total de la reserva.
  En cas de cancel·lació o modificació de reserva posterior a aquest termini, o bé el client no es presenta, es cobrarà el 100% de l’estada.
 3. Pagament
El pagament de la quantitat pendent es farà en efectiu o mitjançant targeta de crèdit a l’arribada a l’apartament, en el moment del registre d’entrada.
Es permet el pagament amb targetes VISA, MASTERCARD, DINNER'S CLUB i AMERICAN EXPRESS.
 1. Registre d’entrada i sortida (check-in / check-out)
Es demanarà prèviament al client quina és l’hora prevista aproximada d’arribada i de sortida de l’apartament.
L’entrada als apartaments es podrà fer a partir de les 15:00 h. Aquesta hora podrà modificar-se tant per part del client com per part d’Athenou, segons la disponibilitat de cada apartament i prèviament acordat. En cap cas s’aplicarà cap recàrrec ni descompte.
La sortida dels apartaments ha de ser abans de les 11:00 h. Aquest termini de sortida podrà ser modificat segons disponibilitat de l’apartament i acordat prèviament amb Athenou i no tindrà cap recàrrec ni cap descompte.
 1. Fiança
Athenou es reserva el dret de cobrar al client, en el moment de fer el registre d’entrada, una fiança de 150 € o 250 € en efectiu, depenent de l’apartament, en concepte de garantia de danys. Aquesta fiança li serà retornada a la sortida un cop s’hagi comprovat que el bon estat de l’apartament és el mateix en el què es va lliurar al fer el registre d’entrada.
En cas de causar algun dany o desperfecte se li descomptarà de la fiança l’import total de la reparació. En cas que el dany sigui major, se li cobrarà a més a més la diferència de l’import total de la reparació.
En cas de no cobrar al client cap fiança i en el cas de que s’hagi causat algun dany o desperfecte, se li cobrarà l’import total de la reparació d’aquest dany.
A més a més s’aplicarà un recàrrec de 60 € o 80 €, depenent de l’apartament, quan aquest no es retorni en unes condicions semblants de neteja i ordre en què s’ha lliurat (mobles canviats o desplaçats, cuina i bany desmesuradament bruts, deixalles escampades, etc.).
 1. Reglament de règim intern
a)      Responsabilitats d’Athenou
-          Esforç en la mesura del possible i en tot moment per oferir la màxima qualitat en els seus serveis, i buscar solucions a qualsevol dubte o problema que el client tingui.
-          Posar a l’abast del client la informació i documentació que la llei ordena sobre habitatges d’ús turístic (fulls de reclamacions, normatives, informació turística, etc.).
-          A cada apartament hi ha les instruccions d’utilització de tots els aparells.
b)     Neteja
En les nostres tarifes hi ha inclosos els serveis de neteja anterior i final de la seva estada.
Per estades de més de 4 nits es farà una neteja i canvi de roba sense cap cost amb una periodicitat de cada 3 o 4 dies segons la durada de l’estada. Les dates d’aquest servei es concretaran a l’arribada del client a l’apartament.
La neteja dels estris de cuina, bugada i planxat de roba personal del client estan exclosos d’aquest servei.
El client que ho desitgi pot sol·licitar serveis de neteja i canvi de roba extres amb un cost addicional:
-                     Neteja extra: 15 € / hora
-                     Canvi de roba extra:
·      joc de tovalloles: 2,5 €,
·      roba de llit de 90 cm: 2 €
·      roba de llit de 150 cm: 4 €.
c)      Responsabilitats dels clients i els seus acompanyants
-          És responsabilitat del client pagar el preu dels serveis en el lloc, la forma i el moment estipulats.
-          El client i els seus acompanyants han de fer un ús adequat de l’apartament, respectar l’establiment, les instal·lacions i els serveis que Athenou posa a la seva disposició.
-          Els clients seran responsables dels danys causats pel mal ús de les instal·lacions i els objectes, excepte el que sigui pel desgast dels anys.
-          La pèrdua de claus tindrà el cost que se’n derivi de la realització d’una nova còpia o el canvi de pany.
d)     Nombre d’ocupants
Està estrictament prohibit l’ús dels apartaments per un número d’ocupants superior al contractat i declarat amb excepció dels menors de 3 anys. Athenou pot autoritzar aquesta ocupació en cas que el client faci l’abonament per persona addicional i en cas que hi hagi suficient capacitat a l’apartament. En cas d’incompliment, Athenou es reserva el dret d’exigir la rescissió del contracte i l’abandó immediat de l’apartament sense que el client tingui dret a cap indemnització ni compensació de cap tipus.
e)      Deixalles
Els clients dels apartaments Athenou han de fer-se càrrec de baixar les seves deixalles al carrer diàriament.

f)       Animals
Està prohibida la presència d’animals de companyia a l’establiment, excepte els gossos pigall que acompanyin a persones amb deficiències visuals.
g)      Altres
-          No està permès fumar en els apartaments Athenou.
-          Cal respectar el descans dels veïns i no es permeten sorolls a partir de les 22:00 h.
 1. Dades personals
L’usuari del sistema de reserves d’aquest lloc web (www.lastalla.info) està facilitant les seves dades personals de manera voluntària i accepta de forma expressa i sense reserves que Athenou les tracti de manera automatitzada i les incorpori als seus fitxers per poder prestar-li els seu serveis.
El tractament de les dades i els drets del client són estrictament els que es disposen a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Athenou disposa de sistemes segurs d’emmagatzematge d’informació i el seu accés.
 1. Legislació
Totes aquestes condicions de contractació dels serveis dels apartaments Athenou es regeixen segons la Llei Espanyola i per a la resolució de qualsevol demanda, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, es sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si s’escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona. Aquest contracte constitueix l’expressió completa i íntegra de l’acord entre Athenou i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdues parts.
L’activitat turística que es regeix per la següent legislació:
-          Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
-          Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 1. Drets de la propietat industrial
Athenou declara que els drets sobre la marca ATHENOU són de la seva propietat i estan protegits per la Normativa vigent sobre la Propietat Industrial. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte d’aquest lloc web.
 1. Exempció de responsabilitat
-          En cas que sigui impossible donar els serveis contractats o  donar els serveis en les condicions contractades per raons que no li siguin imputades, Athenou oferirà al client la possibilitat d’optar pel reemborsament total d’allò abonat per endavant, però no la part corresponent al servei ja consumit fins el moment (si el servei ha començat però que s’hagi hagut d’interrompre), o bé el canvi d’apartament a un altre de similars característiques en cas de disponibilitat.
-          Athenou no és responsable dels objectes de valor que els clients tinguin en els apartaments.
-          Athenou no garanteix la fiabilitat, disponibilitat i continuïtat d’aquest lloc web i no respondrà dels danys i perjudicis que això pugui causar, així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats en el sotfware o hardware dels usuaris d’aquest lloc web ja que Athenou no s’obliga a controlar els continguts i l’absència de virus o altres elements troians, spywares, etc.
 1. Miscelània
-          Athenou es reserva el dret de modificar qualsevol d’aquestes Condicions de contractació sense previ avís, procurant avisar amb la màxima antelació possible a través d’aquest lloc web.
-          En cas de que fos declarada nul·la, improcedent o inoperant qualsevol d’aquestes Condicions, la resta de Condicions es mantindran en els termes estipulats i Athenou modificarà la Condició anul·lada per una altra que s’adeqüi i s’aproximi al interès de la condició substituïda.
Via Madonna delle Virtù, 31 - 75100 Matera – GPS: 40º 40' 5.117''N, 16º 36' 42.176''E